Monday, 21/10/2019 - 02:56|
** Tầm nhìn: Một trường học chất lượng cao được học sinh yêu thích, cha mẹ học sinh tin tưởng, nhân dân tự hào ** Các giá trị cốt lõi: Danh dự-nhân ái, tích cực-tự giác, đoàn kết-đổi mới. ** Sứ mệnh: Xây dựng môi trường học tập có chất lượng, thân thiện để mỗi học sinh đều có cơ hội học tập và phát triển hài hòa về nhân cách**

Lễ Khai giảng năm học 2017 - 2018

Khai giảng năm học 2017 - 2018

Một số hình ảnh lễ Khai giảng năm học mới