Thứ tư, 19/02/2020 - 09:02|
** Tầm nhìn: Một trường học chất lượng cao được học sinh yêu thích, cha mẹ học sinh tin tưởng, nhân dân tự hào ** Các giá trị cốt lõi: Danh dự-nhân ái, tích cực-tự giác, đoàn kết-đổi mới. ** Sứ mệnh: Xây dựng môi trường học tập có chất lượng, thân thiện để mỗi học sinh đều có cơ hội học tập và phát triển hài hòa về nhân cách**

Tọa đàm kỷ niệm 35 năm ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11/1982 - 20/11/2017)

Tọa đàm kỷ niệm 35 năm ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11/1982 - 20/11/2017)

Tọa đàm kỷ niệm 35 năm ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11/1982 - 20/11/2017)